Prezentacja materiałów archiwalnych o Sali Neoplastycznej

Udostępnij:
tytuł: Prezentacja materiałów archiwalnych o Sali Neoplastycznej
autor: Fot. Maciej Cholewiński
rodzaj wydarzenia: Wernisaż
termin wydarzenia: 26.04.2019
miejsce wydarzenia: ms (obecnie ms1, ul. Więckowskiego 36)
kurator: Maciej Cholewiński, Aneta Błaszczyk-Smolec

Opis

Wystawa rozpoczęła cykl Wystaw na antresoli, czyli prezentacji archiwaliów znajdujących się w zasobie Działu Dokumentacji Naukowej. Wpisywała się w wydarzenia związane z otwarciem dla publiczności nowych przestrzeni w zrewitalizowanym budynku przy ul. Gdańskiej 43 oraz towarzyszyła wystawie Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta [nowa odsłona].

Sala neoplastyczna jest nie tylko zapadającym w pamięć tłem dla obrazów, ale dziełem samym w sobie. Została zaprojektowana w 1948 roku przez Władysława Strzemińskiego na zlecenie Mariana Minicha, ówczesnego dyrektora Muzeum Sztuki. Pierwotnie była miejscem ekspozycji części kolekcji grupy a.r., obrazów artystów związanych z holenderskim ugrupowaniem De Stijl i neoplastycyzmem (van Doesburg, Vantongerloo, Gorin, Taeuber-Arp, Hélion, Huszar, Stażewski) oraz rzeźb – kompozycji przestrzennych Katarzyny Kobro i prac Władysława Strzemińskiego. Salę zniszczono na polecenie komunistycznych władz w 1950 roku, a zrekonstruowano w 1960. Zadania podjął się uczeń Władysława Strzemińskiego Bolesław Utkin.

Ekspozycja stworzona została w oparciu o obiekty nigdy wcześniej nie pokazywane. Pokazano: jedyną fotografię oryginalnej Sali Neoplastycznej z 1948 roku, listę pamiątkową gości z 13 czerwca 1948 roku, otwarcia nowej siedziby Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego 36 oraz Sali Neoplastycznej; makietę Sali Neoplastycznej wykonaną przez Bolesława Utkina około 1960 roku, dokumenty związane z jej rekonstrukcją i renowacją z lat 1959 – 1969, plany Sali Neoplastycznej autorstwa Stanisława Cuchry-Cukrowskiego w 1981 roku wykorzystane przy jej rekonstrukcji na wystawie Presences Polonaises w Centrum im. Pompidou w Paryżu w 1983 roku, a w końcu fotografie wnętrza z różnych lat, różnych wystaw.

Maciej Cholewiński


Powiązane dzieła
Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła