Teresa Tyszkiewicz

Teresa Tyszkiewicz

1906 - 1992


Teresa  Tyszkiewicz
Teresa Tyszkiewicz, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła