Teresa Tyszkiewicz

1953 - 2020

Teresa Tyszkiewicz jest polską artystką od 1982 roku mieszkającą i tworzącą we Francji. Na przełomie lat 70. i 80. związana z filmem eksperymentalnym, przyczyniła się do włączenia tego medium w obszar sztuki.

Jest też autorką performansów, obiektów i assemblaży, zajmuje się też malarstwem, fotografią, rysunkiem i rzeźbą. Radykalnie subiektywna i oparta na intuicji twórczość Tyszkiewicz zbliża sztukę z praktyką życiową i rozpięta jest między takimi kategoriami jak sztuka ciała i autobiografizm.

Studiowała na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom w 1978 r. Od 1980 współtworzyła wraz ze swoim mężem Zdzisławem Sosnowskim (a zarazem artystą, z którym wielokrotnie współpracowała) Związek Twórców Filmowych "Remont". Od niemal 40 lat głównym materiałem przez nią wykorzystywanym jest szpilka krawiecka. Wielokrotnie multiplikowana tworzy monumentalne reliefowe kompozycje, które oddziałują na odbiorcę nie tylko wizualnie, ale także somatycznie.

Jej prace prezentowano między innymi na: Salon MAC2000 Grand Palais Paris 1985, Teresa Tyszkiewicz - Epingle Espace Bateau Lavoir Paris 1986, Teresa Tyszkiewicz Szpilki Zachęta Warszawa 1998, Galerie Ileana Bouboulis, Paris2000 oraz Galerie Anne de Villepoix Paris 2017.