Józef Robakowski

Konstrukcja w procesie

Udostępnij:
Datowanie: 1981-1982
Technika: film barwny, dźwiękowy
Materiały:
Rozmiar:2'31''
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/44

Opis dzieła

Legendarną międzynarodową wystawę zorganizowano pod auspicjami NSZZ „Solidarność” niespełna dwa miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego. Inicjatorem i autorem idei wystawy był Ryszard Waśko. Łódzcy artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki zaprosili pięćdziesięciu czterech światowych artystów. Wszyscy tworzyli na miejscu i z dostępnych materiałów. Artyści, odwołując się do tradycji międzywojennej awangardy, głoszącej włączenie sztuki w obszar codzienności, współpracowali z robotnikami łódzkich fabryk. Zrealizowana w hali fabrycznej wystawa oraz działania w przestrzeni publicznej prezentowały twórczość artystów związanych z postkonstruktywizmem i minimalizmem. Wydarzenie przedstawiało sztukę jako proces konstruowania form i idei.

Józef Robakowski
Józef Robakowski

Józef Robakowski  – mieszka i pracuje w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, zapisów wideo, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Teoretyk i nauczyciel akademicki. Studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 60. był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Oko (1960), ZERO-61 (1961-1969) i Krąg (1965-1967). Inicjator i współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977) oraz Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty