Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Tom Marioni

Połączenie / Connection

Udostępnij:
Datowanie:
Technika: fotografia czarno-biała
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 2020
Numer inwentarzowy:D.S.56 / 88./3.
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Z archiwum Andrzeja Partuma / From the archive of Andrzej Partum. 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” / purchase financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund under the program: „Ministry of Culture and National Heritage’s National Collections of Contemporary Art”, 2020

Tom Marioni