Joseph Beuys

Die Küchentheater Presentiert

Udostępnij:
Datowanie: n.d. [1970 - 1981]
Technika: offset
Materiały:farba graficzna, papier
Rozmiar:61,5 x 43,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/B/210
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Beuys chciał odnowić edukację artystyczną. W 1973 roku założył Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Kreatywności i Badań Interdyscyplinarnych (Freie Internationale Universität für Kreativität und interdisziplinäre Forschung, FIU). Stowarzyszenie działało na rzecz oderwania nauczania sztuki od państwa i zbliżenia działań artystycznych do społeczeństwa. Istotne było także stworzenie równych warunków dla twórczości artystycznej. Plakat, nawiązujący do występów teatru ulicznego, oddaje interdyscyplinarny, ale i populistyczny charakter FIU.

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także