Joseph Beuys

Kunst = Kapital / Sztuka = Kapitał

Udostępnij:
Datowanie: 00.00.1980
Technika: serigrafia
Materiały:farby, kamień, drewno
Rozmiar:31 x 44 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 04.05.1985
Numer inwentarzowy:MS/SN/B/103
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia, ms2, Muzeum Sztuki w Łodzi, od 01.10.2021

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także