Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Ryszard Waśko

A-B-C-D-E-F=1-36

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: zapis na taśmie filmowej przeniesiony na zapis cyfrowy
Materiały:zapis na taśmie filmowej przeniesiony na zapis cyfrowy
Rozmiar:6 min. 25 sek.
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 12.12.2019
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/141
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

A-B-C-D-E-F=1-36 to klasyczna praca audiowizualna z okresu pracy Ryszarda Waśko w ramach Warsztatu Formy Filmowej.

W filmie artysta wykorzystuje specjalnie zbudowaną tablicę z 36 polami, przez które przemieszcza się „spojrzenie” kamery filmowej, aby przeprowadzić serię nagrań filmowych na podstawie instrukcji z utworzonej wcześniej partytury.

W ten sposób artysta stworzył laboratoryjną przestrzeń badawczą, w której mógł przetestować poszczególne ruchy kamery i ich kombinacje. Każdemu polu odpowiadała częstotliwość dźwięku. Film jest więc również dziełem podejmującym temat synchronizacji obrazu i ścieżki dźwiękowej, a poprzez to również zjawisk synestezyjnych.

Filmowi towarzyszą rysunki, które należy uznać za radykalnie generatywne przykłady notacji graficznej do kompozycji audiowizualnej.

Daniel Muzyczuk

Ryszard Waśko
Ryszard Waśko

Studiował na Wydziale Operatorskim Pańswowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor fotografii, filmów, obrazów, akcji artystycznych i wydarzeń kulturalnych. Waśkę, współzałożyciela Warsztatu Formy Filmowej, do którego dołączył w 1971 roku, cechowała postawa analityczna wobec wykorzystywanego medium – fotografii. Tworzył fotografie wieloelementowe, w których interesowały go związki powstałych struktur przestrzennych z możliwościami ich odbioru. Często łączył fotografię z rysunkiem (czasem również filmy poprzedzał wykresami), badając wzajemne wpływy obu dziedzin. W pracach wideo interesowały go relacje...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty
Powiązane obiekty
1 2