Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Marcin Polak

Zawód Artysty/Artystki

Udostępnij:
Datowanie: 2011-2018
Technika: instalacja
Materiały:różne (tworzywo, płótno, akryl, farba graficzna, papier, granit)
Rozmiar:różne
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 19.09.2019
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/625
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Zawód Artysty/Artystki to mająca formułę wystawy instalacja, prezentująca produkty pozaartystycznego życia zawodowego kilkunastu łódzkich twórców. W skład pracy wchodzą obiekty związane z  pracą zarobkową zaproszonych do projektu artystów, wciąż aktualne postulaty środowiska artystycznego, badania i ankieta przeprowadzona wśród artystów,, wraz z instrukcją do wykorzystania przy kolejnej wystawie.

„Wystawa składa się z dwóch części. W części pierwszej pokazałem jak pracują artyści, czyli jak używają zdobytych w trakcie studiów artystycznych umiejętności zarabiając pieniądze – zbierają kwiaty za granicą, projektują piżamy, wytwarzają zabawki, fotografują jedzenie, prowadzą zajęcia z samoobrony, zajmują się fryzjerstwem, malują postaci świętych. W drugiej części wystawy na wykresie pokazałem zarobki łódzkich artystów z wyszczególnieniem, jaka część płac wiąże się z działalnością artystyczną oraz zaprezentowałem listę postulatów, czyli jak to ujęła Anna Nawrot listę z marzeniami przedstawicieli świata sztuki dotyczącymi instytucji artystycznych w Łodzi” – mówił Marcin Polak.

Projekt stawia następujące pytania: czy artysta to wciąż wolny zawód? Jakie są współczesne uwarunkowania ekonomiczno-socjalne bycia twórcą? Jak kształtują się relacje pomiędzy pracą artystyczną, a koniecznością pracy zarobkowej? Czy w Łodzi, i nie tylko, istnieją odpowiednie warunki instytucjonalne, które sprzyjają systematycznej pracy i rozwojowi artystycznemu – szczególnie młodych artystek i artystów? Czy w dobie projektów budowania tożsamości miasta wokół przemysłów kreatywnych jest w Łodzi miejsce na konsekwentną politykę kulturalną oraz długofalowe przedsięwzięcia instytucjonalne, które wspierałyby lokalną twórczość artystyczną?

Pierwsza odsłona wystawy Zawód Artysty/Artystki prezentowana była w Galerii Wschodniej, druga w Muzeum Sztuki w Łodzi na wystawie Prolegomena do nauk ekonomicznych prowadzonych od kuchni. Trzydzieści lat Galerii Wschodniej. Efektem projektu był szereg spotkań i sformułowanie postulatów, które zostały przedstawione władzom miasta. Rezultatem tych działań stało się wprowadzenie systemu stypendialnego Miasta Łodzi dla artystów do 35 roku życia.

Daniel Muzyczuk

Wystawy

Prolegomena do nauk ekonomicznych prowadzona od kuchni. Trzydzieści lat Galerii Wschodniej, Muzeum Sztuki, 25.04.2014 - 22.05.2014.

Marcin Polak
Marcin Polak

Marcin Polak  w swoich projektach porusza ważne problemy społeczne i polityczne, starając się inicjować dialog między społeczeństwem, a instytucjami. Jest autorem akcji rewitalizujących przestrzeń publiczną i społeczną Łodzi, m.in. „Lipowa OdNowa”, „Punkt dla Łodzi”, „Miej Miejsce”, „Ratujmy Łódzkie Murale”, „Sąsiedzi”, „MPK (Międzyludzka Przestrzeń Komunikacji)”, a także inicjatorem działań z cyklu „Zawód artysty”, odnoszących się do sytuacji socjalno-bytowej artystów i mających wpłynąć na zmianę polityki kulturalnej. Założyciel i redaktor portalu Miej Miejsce o tematyce miejskiej i artystyczno-kulturalnej....

Powiązane obiekty