Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Leopold Buczkowski

Fotografie z Kamienia i Podola

Udostępnij:
Datowanie: lata 30. i pierwsza połowa lat 40.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały:papier fotograficzny, emulsja światłoczuła
Rozmiar:wymiary zmienne - patrz podkarty poszczególnych obiektów
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 02.09.2019
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/3096/1-33
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Leopold Buczkowski postrzegał swoją twórczość plastyczną jako komplementarną wobec twórczości pisarskiej. Obie wzięły się z impulsu dokumentowania rzeczywistości społecznej Podola, w której żył – wielokulturowej krainy jego dzieciństwa i młodości, która w okolicznościach wojennych niemal na jego oczach uległa destrukcji.

Obrazy jego mają charakter fragmentaryczny, jakby wyjęte zostały z toku określonych narracji. Niekiedy są one, w dosłownym znaczeniu, ilustracjami do utworów własnych lub cudzych. Prace o charakterze groteskowym ukazują, jak w krzywym zwierciadle, paradoksy nowożytnej historii. Zbiór obrazów abstrakcyjnych Buczkowskiego można uznać za odpowiednik jego eksperymentów prozatorskich. Pejzaże i portrety hołdują tradycji koloryzmu, rzeźby zaś zbliżają go do sztuki ludowej. Artysta podejmuje w swojej twórczości grę z zastanymi konwencjami artystycznymi; jego dzieło literackie i plastyczne stanowi, jak napisała Agnieszka Karpowicz, rodzaj muzeum mieszczącego „kolejne obrazy, sceny teatralne, literackie, historyczne, które »wiszą na ścianach« literackiego świata przedstawionego”.  

Rejestracje fotograficzne wykonane przez Buczkowskiego w okresie międzywojennym świadczą o jego pasji dokumentalisty. Ukazują one życie Podola – sceny grupowe z udziałem mieszkańców Podkamienia i jego okolic rejestrowane podczas jarmarków i uroczystości kościelnych. Zdjęcia te przeczą obowiązującym konwencjom przedstawienia – są nieupozowane, artysta często stosuje w nich ukośne kadry, nieostrość, nietypowe punkty widzenia.

Paweł Polit

Leopold Buczkowski

Leopold Buczkowski jest rozpoznany przede wszystkim jako pisarz, autor nowatorskich utworów literackich, m.in. powieści Czarny potok (1954), Dorycki Krużganek (1957), Pierwsza świetność (1966), czy Oficer na nieszporach (1975). Kształcił się na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1930–1933. W latach 30. działał w Związku Lwowskich Artystów Grafików. W rysunkach i fotografiach wykonywanych w latach 30. i 40. rejestrował życie Podola, w szczególności okolic Podkamienia, w którym wówczas mieszkał. Jego zainteresowania fotograficzne odżyły na przełomie lat 50. i 60., kiedy dokumentował życie ulicy podczas swoich pobytów w Londynie...

Inne dzieła tego artysty
Dzieła w tej samej kolekcji
Powiązane obiekty