Antoni Mikołajczyk

Pryzmat. Hommage à Henryk Stażewski

Udostępnij:
Datowanie: 1988
Technika: instalacja
Materiały: sklejka, drewno, szkło, diapozytyw
Rozmiar:wys. 300 cm, szer. 200 cm, głęb. 100 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 30.10.2012
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/571

Opis dzieła

Praca została wykonana na wystawę „Pryzmat. Hommage à Henryk Stażewski. Instalacja”, która miała miejsce w Galerii Domu Środowisk Twórczych w ramach  odbywającego się w czerwcu 1988 roku w łódzkiej Galerii Wschodniej międzynarodowego sympozjum "Zająć pozycję". Składa się z dwóch prostopadłościanów ze sklejki malowanych na biało, drewnianej malowanej na biało ramy, dwóch okrągłych soczewek i diapozytywu z układem linii. Całość uzupełniona jest światłem, które wydobywa układ linii z diapozytywu i tworzy cienie na ścianie. Instalacja jest hołdem Antoniego Mikołajczyka dla Henryka Stażewskiego, pioniera awangardy, konstruktywisty i jednego z twórców Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” podarowanej muzeum. Artystyczne dokonania zmarłego w 1988 roku Stażewskiego wywarły wpływ na kilka generacji awangardowych twórców w Polsce. Również autor Pryzmatu uważnie śledził jego twórczość, a szczególną inspirację stanowiły dla niego przestrzenne wystawy realizowane przez konstruktywistę pod koniec lat sześćdziesiątych w warszawskiej Galerii Foksal. Interesowało go zwłaszcza wyjście w przestrzeń pogłębioną i wykorzystywanie przez Starzewskiego trzeciego wymiaru. Do koncepcji tej nawiązywał w pracach o charakterze przestrzennym, które umożliwiały zarówno obserwację instalacji z zewnątrz, jak i wejście do jej wnętrza.

W intermedialnej twórczości Antoniego Mikołajczyka szczególne miejsce zajmowało światło, co było wynikiem jego zainteresowania fotografią. Artysta wiele uwagi poświęcał jego różnorodnym fenomenom. Interesował go zapis światła. W pracach służyło mu nie tylko do tego by coś uwidocznić, ale samo stawało się widzialne. Było tematem zarówno fotografii prezentujących ekspresyjne struktury powstałe z połączenia ruchu kamery i statycznych punktów świetlnych będące zapisem drogi, jak i instalacji przestrzennych, w których badał jego relacje z przestrzenią. Te ostatnie, znacznie bardziej statyczne cechowała geometria, o której artysta mówił, że w jego sztuce jest „ważnym elementem okiełznania ekspresji światła” (Rozmowa pomiędzy Jaromirem Jedlińskim a Antonim Mikołajczykiem przeprowadzona w Muzeum Sztuki w Łodzi 1994 r.). W rzeźbach świetlnych, takich jak „Pryzmat”, autor traktował światło w sposób konstruktywny – to jeden z elementów, który tworząc relacje z pozostałymi, składa się na całość dzieła. Formy świetlne wchodzą w dialog z formami realnymi, do których należy przestrzeń i obiekty takie, jak rama czy prostopadłościany wykorzystane w omawianej pracy.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Praca powstała na wystawę Pryzmat. Hommage à Henryk Stażewski. Instalacja. Wydarzenie odbyło się w 1988 roku w Galerii Domu Środowisk Twórczych w Łodzi. Instalacja składa się z sześciu elementów. Są to dwie kolumny ze sklejki i drewniana rama. Oba elementy w kolorze białym. Dwie okrągłe soczewki oraz slajd, na którym widać układ linii. Ważnym elementem jest światło. Dzięki niemu widać układ linii ze slajdu. Tworzy też cienie na ścianie. Instalacja jest hołdem dla Henryka Stażewskiego. To jeden z czołowych artystów polskiej awangardy. Należał też do twórców kolekcji podarowanej muzeum. Jego prace wywarły wpływ na wielu późniejszych artystów. Również na Mikołajczyka. Swoją instalacją nawiązał do prac Stażewskiego. Wykorzystał w niej również światło, które było istotnym elementem jego twórczości.

Dorota Stolarska-Kultys

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Antoni Mikołajczyk
Antoni Mikołajczyk

Powiązane obiekty