Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Jan Simon

Misja Auropol

Udostępnij:
Datowanie: 2012
Technika: film barwny, dźwiękowy
Materiały:płyta Blu-ray
Rozmiar:55'23"
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 10.08.2012
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/74
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Film dokumentuje rezydencję artystyczną zainicjowaną przez Janka Simona w Auroville, utopijnym mieście położonym w stanie Tamil Nadu, w południowych Indiach. Auroville zostało założone w 1968 roku przez emigrantkę z Paryża Mirrę Alfassę („Matkę”), zainspirowaną działalnością Sri Aurobindo, hinduskiego pisarza, poety, jogina, działacza politycznego.

Auroville od początku było próbą fuzji utopijnych, anarcho-komunistycznych i ekozoficznych elementów dziedzictwa Zachodu z koncepcjami zaczerpniętymi z hinduizmu. Cele ponadnarodowej wspólnoty zamieszkującej miasto są zdefiniowane jako nieograniczony rozwój świadomości i duchowości, stworzenie wolnych, niealienujących form kultury i produkcji. Mają one spełniać indywidualne aspiracje i jednocześnie służyć uniwersalistycznie pojętemu dobru wspólnemu „ludzkiej jedności”. To eksperyment poświęcony postępowi obejmującemu w założeniu możliwie wiele dziedzin: edukację, samorządność, ekologiczne zrównoważone rolnictwo i architekturę. Obecnie Auroville zamieszkują głównie ekspaci i ekspatki z bogatych krajów.  

Do tego rajskiego środowiska Janek Simon wprowadził wirusa, czyli grupę bliskich mu artystów z Polski: Martę Deskur, Tomasza Kowalskiego, Agnieszkę Polską, Daniela Rumiancewa, Andrzeja Szpindlera, Monikę Zawadzki. W trakcie rezydencji tworzyli nowe prace i przygotowywali wspólną wystawę w galerii Kala Kendra. Simon zorganizował także publiczny pokaz najbardziej pesymistycznych filmów Polskiej Szkoły Filmowej. Jednocześnie z ekipą pracował nad własnym filmem o reakcji artystów na utopię Auroville i recepcji ich postaw.

Podobnie jak w większości projektów podróżniczych Simona praca na miejscu jest głownie pretekstem do inicjowania spotkań, relacji, procesów, których znaczenie konkretyzuje się w trakcie ich trwania i później. Jego wyprawa odbyła się trybie badań terenowych, przypominających te etnograficzne, z tą różnicą, że ich przedmiotem stali się badacze. 


Joanna Sokołowska


Jan Simon
Jan Simon

Studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artysta często sięga po tematykę związaną z alternatywnymi modelami ekonomicznymi oraz postkolonializmem. W pierwszym z tych obszarów należy wyróżnić jego działalność artystyczno-kuratorską w Goldex Poldex, niezależnej spółdzielni powołanej przez Janka Simona, Janka Sowę i Jakuba de Barbaro, która działała w Krakowie w latach 2008–2012. W 2006 roku samodzielnie zorganizował „Rok Polski na Madagaskarze” – przegląd sztuki z krajów sąsiadujących z Polską, który w ironiczny sposób komentował „promocję polskiej sztuki za granicą”. W 2007 roku otrzymał Nagrodę...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji