Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Stuart Brisley

Being and Doing

Udostępnij:
Datowanie: 1984
Technika: zapis na taśmie filmowej przeniesiony na zapis cyfrowy
Materiały:pen-drive USB
Rozmiar:55 min
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 26.09.2018
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/131
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Film, który klasyfikowany bywa jako dokument, stanowi zestawienie archiwalnych nagrań performansów z krajów znajdujących się po obu stronach żelaznej kurtyny, w tym Polski, z tradycyjnymi rytuałami zakorzenionymi w kulturze poszczególnych regionów, takimi jak Haxey Hood czy w Padstow Hobbyhorse. Pomaga to zauważyć pewne analogie w sposobach posługiwania się ciałem w przestrzeni i pełniej wybrzmieć związanym z tym kontrastom.
Artysta poszukuje korzeni performansu w dawnych rytuałach, kiedy podział na aktywnych członków zbiorowości i publiczność nie był jeszcze zinstytucjonalizowany. Przepełnione symboliką tradycyjne święta, których funkcją jest m.in. porządkowanie doświadczeń danej społeczności, narzucają pewne schematy zachowania, dają jednak poczucie zjednoczenia ze wspólnotą. W filmie zostają one skontrastowane z performansem, który stanowi emanację indywidualnych stanów emocjonalnych, jest wyrazem subiektywnej ekspresji. Taki zabieg ilustruje napięcie pomiędzy mniej lub bardziej dobrowolnym podporządkowaniem się grupie i tradycji a próbą samostanowienia pomimo narzuconego porządku. W tym kontekście jeszcze większego znaczenia nabierają słowa narratora, który mówi, że samoświadomość niszczy istotę rytuału. W filmie możemy zobaczyć m.in. performanse Jerzego Beresia, jako reakcję na opresyjność politycznego systemu, czy Ewy Partum – jako wyraz alienacji w zdominowanej przez patriarchalne mechanizmy rzeczywistości. Przedstawione działania ukazują często transgresyjne, czasem związane z wystawieniem swojego ciała na ryzyko doświadczenie, które przełamuje utarte sposoby zachowania.

Znamienne, że film zostaje zamknięty klamrą stworzoną z dwóch krótkich wypowiedzi w języku niemieckim; rozpoczyna się od wielokrotnie zadawanego nerwowym, niemal agresywnym głosem pytania: „Was ist Kunst?” (Czym jest sztuka?), a kończy zdaniem: „Neu Denken [sic!], nur Aktion” – (nowe myślenie, tylko akcja).

Maria Franecka

Stuart Brisley

Stuart Brisley, uważany za inicjatora brytyjskiej sztuki performansu, od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę międzynarodowej publiczności jako autor ekspresyjnych akcji, instalacji, interwencji publicznych, filmów, prac wideo, fotografii i prac malarskich. Uprawia sztukę zaangażowaną politycznie, posługując się prostymi materiałami i pracując w kontekstach społecznych uważanych za marginalne. W swojej twórczości konfrontuje działanie twórcze z warunkami rozwiniętego kapitalizmu. Stawia w niej pytanie o granice człowieczeństwa, sytuując ciało ludzkie w okolicznościach ekstremalnych, w sensie zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Eksponuje...

Inne dzieła tego artysty
Dzieła w tej samej kolekcji