Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Stuart Brisley

Inside / Outside / In

Udostępnij:
Datowanie: 1981
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały:pen-drive USB
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 17.09.2018
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/3078/1-33
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Akcja Inside / Outside / In odbyła się podczas pobytu Brisleya w Krakowie. W swoim performance artysta odniósł się do różnicy perspektyw Europy Zachodniej i państw tzw. bloku wschodniego w okresie zimnej wojny, głównie do prowadzących do głębokiego podziału rozbieżności w doświadczeniach i ocenach własnego ustroju politycznego i ustroju drugiej strony, a co za tym idzie – tego, co dobre i złe, pozytywne i negatywne. Oficjalna narracja zarówno z jednej, jak i z drugiej strony konfliktu nie rozróżniała odcieni szarości, malując polityczny pejzaż w czarno-białych barwach. Zachód uważał swój światopogląd za właściwy moralnie i konstytuował go na binarnej opozycji do Wschodu. Jak wspomina artysta, wyjeżdżając za Żelazną Kurtynę (choć takie wyjazdy były legalne), czuł się często jak osoba w jakimś stopniu nielojalna wobec systemu, w którym przyszło mu funkcjonować.

Brisley podczas performansu stopniowo, powoli rozcinał nożem swoje ubranie, by w końcu zostać zupełnie nagi. W jednym z wywiadów konotował męską nagość głównie z bezbronnością, w tym jednak kontekście ubrania można kojarzyć z nabytymi w procesie socjalizacji ramami, a niszczenie odzieży da się rozumieć jako metaforę stopniowego pozbywania się narzuconych norm i desocjalizację.

Brisley nie pozwala nagrywać swoich akcji artystycznych na taśmę filmową lub kręcić wideo, wyraża jedynie zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej. W tym przypadku została ona przygotowana aż przez trzech fotografów: Jacka Szmuca, Ryszarda Bobka i Stefana Zbadyńskiego. W obiektywie każdego z nich wydarzenie wygląda nieco inaczej w zależności od przyjętej perspektywy, szerokości kadru i wyboru momentu. Artysta sam dokonuje selekcji fotografii dokumentujących akcję. Podkreśla, że zdjęcia zmieniają jego percepcję danego performansu, pozwalają mu odkrywać nowe znaczenia i konteksty.

Maria Franecka

Stuart Brisley

Stuart Brisley, uważany za inicjatora brytyjskiej sztuki performansu, od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę międzynarodowej publiczności jako autor ekspresyjnych akcji, instalacji, interwencji publicznych, filmów, prac wideo, fotografii i prac malarskich. Uprawia sztukę zaangażowaną politycznie, posługując się prostymi materiałami i pracując w kontekstach społecznych uważanych za marginalne. W swojej twórczości konfrontuje działanie twórcze z warunkami rozwiniętego kapitalizmu. Stawia w niej pytanie o granice człowieczeństwa, sytuując ciało ludzkie w okolicznościach ekstremalnych, w sensie zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Eksponuje...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty
Dzieła w tej samej kolekcji