Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Udostępnij:
Datowanie: 1973-1999
Technika: fotografia, wydruk komputerowy
Materiały:papier, emulsja światłoczuła
Rozmiar:obie plansze są oprawione - 52,2x85 cm każda
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 18.11.2016
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/3060/1-2
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Praca składa się z dwóch jednakowej wielkości plansz oprawionych w czarne ramy. Podejmuje klasyczną dla sztuki konceptualnej problematykę kodyfikowania obrazu przez tekst. Na pierwszej planszy, powstałej w 1973 roku, komentarz słowny, zapisany w wersji polskiej i angielskiej, dotyczy anonimowej postaci widocznej na dwóch fotografiach – na pierwszej z nich z oddali, na drugiej w powiększeniu – przedstawiających plac przed Palazzo della Signoria we Florencji. Wyrażając sceptycyzm wobec możliwości zrekonstruowania tożsamości tej osoby, artysta podkreśla ograniczony zakres informacji przekazywanej przez obraz fotograficzny. Druga plansza, powstała pod koniec lat 90. XX wieku, konfrontuje paragraf tekstu, zapisanego w języku polskim i angielskim, z pustym wycięciem w passe-partout. Komentarz ten opisuje rodzaj performansu artysty, w którym sam utożsamił się z widoczną na fotografii postacią.

Paweł Polit

Andrzej Dłużniewski
Andrzej Dłużniewski

Jest postrzegany jest jako jedna z najciekawszych indywidualności polskiej sztuki powojennej. Artysta – aktywny uczestnik ruchu konceptualnego w Polsce w latach 70. – przedkłada intelektualną i filozoficzną zawartość swoich prac nad ich cechy formalne i stylistyczne. Wypracował własną koncepcję sztuki, której istotnym elementem jest użyteczność pojmowana – jak mówi – „w sensie najbardziej szlachetnym, w sensie prowokacji intelektualnej, pewnego impulsu”. Sztuka według niego miała być działalnością intelektualną, która „powołuje pewne środki, pewne sposoby artykulacji – raz dokonuje artykulacji za pomocą słowa, raz za pomocą...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji