Paul Sharits

Rysunki z serii: Frozen Film Frames [Zastygłe kadry filmowe]

Udostępnij:
Datowanie: 1977-1988
Technika: rysunek
Materiały:flamaster, papier (papier w kratkę)
Rozmiar:patrz podkarty poszczególnych obiektów
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 18.12.2018
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/2228/1-4
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Sharits w swoich filmach wykorzystywał efekt migotania, co uznawano za bodźce do odczuwania kina całym ciałem – poprzez wprawienie widza w stan podobny do transu. Każde z jego dzieł poprzedzały rysunki, które nazywał Frame Studies (Studia kadru). Były to zapisy, na podstawie których powstawały filmy oraz autonomiczne, osobno prezentowane rysunki. Każde pole odpowiadało jednemu kadrowi. Taki sposób postępowania doprowadził do powstania Frozen Film Frames (Zastygłe kadry filmowe) – cyklu gobelinów wykonanych z taśmy filmowej. W obydwu wspomnianych cyklach Sharits analizował upływ czasu, przy czym 1/24 sekundy (moment ekspozycji jednego kadru) stała się głównym modułem i podstawą narzucenia widzowi specyficznego sposobu obserwacji rytmicznej. Rysunki Paula Sharitsa to zapisy mające wiele wspólnego z kartami perforowanymi służącymi do programowania maszyn. Wykorzystywano je w produkcji filmów, które miały działać na metabolizm i wzbudzać złożone doznania. Omawiając swoją pracę Epileptic Seizure Comparison (Porównanie napadów padaczkowych) z 1976 roku, Sharits poczynił ciekawe obserwacje dotyczące funkcjonowania ludzkiego umysłu: „Wiele różnych ścieżek w mózgu działa zasadniczo niczym symfonia, ma charakter fugi: jedna część mózgu działa w jednym rytmie, inna działa w innym rytmie, i jest to jak najbardziej prawidłowe. Jeśli wszystkie zaczną działać w jednym rytmie, człowiek dostanie drgawek”. Wiedza dotycząca synchronizacji różnego rodzaju fal staje się elementem sztuki programowania opartego na modelu elektroencefalografii. Zapis graficzny odgrywa się nie na poziomie wykonania muzycznego, lecz orkiestracji i choreografii impulsów wysyłanych przez komórki mózgowe. Z tej perspektywy prześledzić można wpływ cybernetyki na zasady procesów twórczych realizowanych przez Sharitsa. 

Daniel Muzyczuk

Paul Sharits

Paul Sharits był artystą wizualnym znanym z działalności w obszarze kina eksperymentalnego. Sharits urodził się w Denver, Colorado, Colorado, Colorado i uzyskał licencjat z malarstwa na University of Denver's School of Art, gdzie uczył się u Stana Brakhage'a. Uczęszczał także na Indiana University w Bloomington w stanie Indiana, gdzie uzyskał tytuł magistra projektowania wizualnego. Podobnie jak innych filmowców strukturalnych, interesowały go materialne właściwości taśmy filmowej, a nie iluzja kina. Nigdy całkowicie nie zrezygnował z wykorzystania nawet najbardziej podstawowego wątku i figuracji, a jego prace zwykle uznaje się za najbardziej...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także