Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Juan Downey

Laughing Alligator [Śmiejący się aligator]

Udostępnij:
Datowanie: 1979
Technika: film, zapis cyfrowy filmowy
Materiały:wideo z dźwiękiem (zapis analogowy przeniesiony na zapis cyfrowy)
Rozmiar:27'
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 14.11.2018
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/135
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Wideo powstało w trakcie pobytu Downeya z rodziną u amazońskiego plemienia Janomamów. Zapis wideo łączy metody antropologiczne z subiektywnym zapisem doświadczeń. Downey podważa w nim obiektywizm badań naukowych i obrazu filmowego. Podaje w wątpliwość opozycję cywilizowane-prymitywne, ukształtowaną przez eksploracje kolonialne i wczesną antropologię. Źródłem pracy artysty są również badania nad „niewidzialną architekturą”. Jest to koncepcja oparta na cybernetyce, która pozwala traktować rytuały i zwyczaje jako część społecznej dyscypliny ciała. Spotkanie Downeya z południowoamerykańskim plemieniem to także poszukiwanie własnej tożsamości. Downey pochodził z Chile, ale został ukształtowany jako artysta w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.


Laughing Alligator (Śmiejący się aligator) powstał w trakcie pobytu Downeya (wraz z rodziną) u indiańskiego plemienia Janomamów. Zapis wideo pokazuje życie codzienne i mitologiczno-poetyczną kulturę tej rdzennej ludności, problematyzując podział na to, co cywilizowane i prymitywne, ukształtowany pod wpływem eksploracji kolonialnych i wczesnej antropologii. Jest też efektem jego badań nad „niewidzialną architekturą” – koncepcją opartą na cybernetyce, która pozwala traktować rytuały i zwyczaje jako część społecznej dyscypliny ciała. Wideo rozpoczyna się od deklaracji pragnienia, by zostać pożartym przez tubylców, co zagwarantowałoby wieczne życie w ciele społecznym. Praca jest również rezultatem poszukiwania własnej tożasmości poprzez spotkanie pomiędzy członkami plemienia z Ameryki Południowej i artystą i jego rodziną ukształtowanych przez paradygmat zachodniej kultury. Praca jest również interesującym ujęciem technologii wideo. W jednej ze scen artysta przeciwstawia Janomama używającego broni do samego siebie zwracającego ku niemu kamerę.

Daniel Muzyczuk

Juan Downey

Juan Downey był twórcą multimedialnym i konceptualnym. Ukończył architekturę w Chile, swoim kraju rodzinnym, a następnie, na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, wyjechał do Paryża, Barcelony i Madrytu; spotkał artystów takich jak Takis i Julio Le Parc. W 1965 roku przeniósł się do Waszyngtonu, a później do Nowego Jorku, gdzie praktykował sztukę multimedialną w oparciu o cybernetykę, zwłaszcza jeśli chodzi o kontekst, interakcję z obserwatorem i koncepcję dzieła jako elementu systemu. W latach 1973–1975 Downey pracował nad dużym projektem zatytułowanym Video Trans Americas. Ten cykl prac wideo został nakręcony podczas podróży...

Zasoby - elementy zespołu
Zobacz także
Powiązane obiekty