Andrzej Czarnacki

Wiązania tensoryczne bez dna

Udostępnij:
Datowanie: 2007-2013
Technika: malarstwo olejne
Materiały:farby olejne, farby akrylowe, płótno, metal, taśma gumowa, płyta pilśniowa
Rozmiar:szerokość: 140 cm, wysokość: 100 cm, głębokość: 3,5 cm
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 2016
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/2059
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Matrycą prac malarskich Andrzeja Czarnackiego są własności powierzchni płótna: jego napięcie oraz podatność na absorpcję materii malarskiej i łączenie się z innymi materiałami. Owe własności stają się punktem wyjścia dla inicjowanych przez artystę zmagań z iluzją, polegających na symulowaniu efektów wypukłości i wklęsłości płótna. Efekty te sugerują zdolność płótna do rozciągania się i fałdowania, „chwytania” przedmiotów, pęcznienia na kształt balonów, a także jego podatność na perforację. Formowana przez te własności głębia optyczna obrazów Czarnackiego jest przestrzenią dramatycznego zmagania się mnogości zorientowanych wielokierunkowo sił; napięcia między tymi siłami – nazywanymi przez artystę tendencjami bądź ogólniej skłonnościami – eksponowane są w sieci „wiązań” (niekiedy bardzo złożonej) przebiegających między kształtami. W niektórych pracach Czarnackiego zindywidualizowany charakter owych napięć sugerowany jest przez własności różnorodnych materiałów przyczepionych do ich powierzchni. Czarnacki pojmuje swoje „obrazy jako wiązania tensoryczne”; tworzą one – jak napisał artysta – „równowagę, albo dynamiczną relację pomiędzy siłami, które sprowokowane jedna przeciwko drugiej, tworzą rezultat, którym jest dzieło sztuki”.

Paweł Polit

Wystawy

Andrzej Czarnacki skłonność uparta / stubborn inclination, 2015-02-20 - 2015-04-19

Andrzej Czarnacki
Andrzej Czarnacki

Urodził się w Gdańsku. W latach 1989-1994 studiował malarstwo na Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i Gdańsku, uzyskując dyplomy w pracowniach Mieczysława Olszewskiego i Jerzego Nowosielskiego. W latach 1995-2001 wykładał na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Andrzej Czarnacki jest artystą, który splata w swojej praktyce rozważania na temat zagadnień artystycznych z refleksją o charakterze filozoficznym. W kolejnych projektach buduje swoisty system ontologiczny, który ujmuje świat jako wielość zmagających się ze sobą sił. Dla ich unaocznienia posługuje się różnymi mediami, takimi jak rysunek, obraz na płótnie,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także