Antje Majewski

Świat Gimel. Jak sprawić, aby przedmioty przemówiły [The World of Gimel. How to Make Objects Talk]

Udostępnij:
Datowanie: 2011
Technika: zapis cyfrowy dźwiękowy
Materiały:film, zapis cyfrowy
Rozmiar:różny czas trwania
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 07.08.2013
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/91/1-7
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Filmy Antje Majewski są częścią wieloelementowego projektu przygotowanego na zaproszenie Kunsthaus w Grazu. Przedstawiają refleksję nad rolą i znaczeniem przedmiotów, także w instytucjach kultury. Badając kolekcje różnych muzeów, artystka szuka znaczeń, które mogłyby być ważne dla niej samej, i negocjuje interpretacje wynikające z kontekstu, w jakim obiekty są umieszczane.

Majewski przeprowadza wywiady z twórcami, by dowiedzieć się, jakie relacje z przedmiotami są dla nich istotne. Interesuje ją, w jaki sposób autorzy „obiektów kontemplacji” myślą o towarach, o przedmiotach religijnych, o materii ukształtowanej w naturalny sposób. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. Issa Samb czy Alejandro Jodorowsky, których artystka pyta o znaczenie obiektów stanowiących jej prywatną kolekcję.

Zastanawia się nad przekształcaniem w instytucjach kultury statusu tego, co materialne, proponując interpretację muzeum jako miejsca praktyk magicznych, przestrzeni powodującej kulturowe zaburzenia czy przemieszczającej określone treści, a jednocześnie nieustannie próbującej zorganizować precyzyjny system klasyfikacji obiektów.


Aleksandra Jach 


Antje Majewski

Artystka, która swojej twórczości spekuluje o przyszłych relacjach między różnymi uczestnikami środowiska: ludźmi i nieludzkimi organizmami, roślinami, przedmiotami. Jej prace badają również sposoby konstruowania pamięci, organizacji, przekazywania i reprezentacji wiedzy. Sztuka Majewski obejmuje szerokie spektrum środków wyrazu, od malarstwa, przez wideo, tekst, performance, fotografię, instalację. Wiele jej prac realizowana jest w sposób kolektywny. Artystka jest współzałożycielką feministycznej grupy artystycznej ƒƒ, wykłada malarstwo w Kunsthochschule Kiel.

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji