Zorka Ságlová

Dokumentacja działania zatytułowanego: Házení míčů do průhonického rybníka Bořín /Rzucanie piłek do jeziora Bořín w Průhonicach

Udostępnij:
Datowanie: 04.1969
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały:papier fotograficzny, emulsja światłoczuła
Rozmiar:patrz podkarty poszczególnych obiektów
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 15.09.2017
Numer inwentarzowy:MS/SN/F/3071/1-11
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Praca Wrzucanie kul do stawu Bořín w Průhonicach z kwietnia 1969 roku powstała jako reakcja na systemowe represjonowanie zabawy. W poprzednim roku Ságlová pokazała dwie rzeźby z kulami na wystawie sztuki abstrakcyjnej, kinetycznej i op-artu Nová citlivost (Nowa wrażliwość) w praskiej Galerii Mánes. Chociaż były to rzeźby interaktywne, strażnicy zabraniali widzom dotykania kul. Sfrustrowana tym bezmyślnym aktem ucisku, Ságlová dokupiła więcej kul z myślą o wrzuceniu ich do stawu w parku w Průhonicach. Wiązało się to z wycieczką poza miasto, do której zaprosiła członków The Primitives i The Plastic People of the Universe, a także innych znajomych; w ten sposób doszło do wspólnej akcji. Po przybyciu na miejsce uczestnicy wrzucili kolorowe kule do wody, a te utworzyły kompozycję, na której kształt wpływ miały wiatr i rozchodzące się fale. Ten pozornie bezcelowy gest, po którym nie pozostał żaden ślad – poza fotograficzną dokumentacją autorstwa Jana Ságla – był w istocie uroczystym aktem wyzwolenia.

Kładzenie prześcieradeł, druga praca z tego samego roku, stanowi również wczesny przykład land artu. Tym razem zamiast piłek pojawiły się prześcieradła, a akcja nabrała bardziej medytacyjnego charakteru.

Daniel Muzyczuk


Zorka Ságlová

Choć Ságlová kształciła się w dziedzinie tkaniny artystycznej, była aktywna na wielu różnych polach. Jej pierwsze, powstałe na początku lat 60. abstrakcyjne rzeźby były bliskie nurtowi sztuki kinetycznej. Pod koniec lat 60. zaczęła łączyć action art i land art, dokonując serii tymczasowych interwencji w krajobrazie, często przesiąkniętych absurdalnym poczuciem humoru. Jej działanie z 1972 roku zatytułowane Pocta Fafejtovi (Hołd dla Fafejty) upamiętniało właściciela praskiej apteki, który reklamował prezerwatywy za pomocą rymowanych sloganów. Działaniu Ságlovej towarzyszyła osobliwie tajemnicza atmosfera, a polegało ono na uwolnieniu...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
1 2
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także