John Smith

Dziewczyna żująca gumę

Udostępnij:
Datowanie: 1976
Technika: film-audio-wideo, zapis na taśmie filmowej przeniesiony na zapis cyfrowy
Materiały:film
Rozmiar:11'46''
Sposób nabycia:dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Data nabycia: 25.09.2017
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/129
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Film Smitha został nakręcony w wielokulturowej dzielnicy Dalston w Londynie. Rejestruje toczące się tam życie. Niewidoczny narrator nawet nie przebywa na miejscu akcji. Wydaje polecenia ludziom, maszynom, zwierzętom i przedmiotom, staje się reżyserem scen miejskich, tym samym dowcipnie komentuje roszczenia kina dokumentalnego do obiektywności.


Film rejestruje ruch przechodniów na ulicy Dallston w Londynie, w pobliżu usytuowanego w narożnym budynku sklepu z wyposażeniem wnętrz mieszkalnych. Zdania wypowiadane przez narratora słyszanego z offu wyodrębniają z kontinuum ruchu ulicznego poszczególne zdarzenia z udziałem przechodniów. Wypowiedzi te, formułowane w trybie I want… (Chcę, żeby…) poprzedzają zdarzenia, przypisując im status zainscenizowanych sytuacji. Przebieg zdarzeń obnaża fikcyjny charakter tego zabiegu. Oprócz głosu narratora ścieżka dźwiękowa obejmuje dźwięki składające się na hałas uliczny; przez około ¾ trwania filmu słyszalny jest dzwonek alarmowy.

Kadr filmu pokazuje to, co dzieje się na ulicy: przejeżdżające pojazdy, kobiety i mężczyzn idących chodnikiem lub przechodzących przez ulicę, przebiegające dzieci, gołębie. Niektóre osoby zerkają w stronę kamery. Początkowo na komentarz narratora składają się zdania dotyczące pojedynczych zdarzeń mieszczących się w kadrze; z biegiem czasu zaczyna on eksponować złożoność wybranych sytuacji. Bliżej końca filmu narrator zaczyna ujawniać dane dotyczące otoczenia, w którym dokonywana jest rejestracja; jest to dzielnica Londynu zamieszkana przez dużą populację imigrantów. Narrator informuje również o zdarzeniach niemieszczących się w kadrze. Zaczyna snuć własne domniemania dotyczące przechodniów. Pod koniec filmu przestrzeń rejestracji się zmienia; przesuwający się kadr ukazuje panoramiczny widok zamglonej przestrzeni łąki. Hałas uliczny jest nadal słyszalny.

Film ma znamiona dzieła zaangażowanego społecznie, odzwierciedlającego codzienne funkcjonowanie londyńskiej ulicy. Sytuuje on jego twórcę w bezpośrednim nurcie zdarzeń, stawia pytanie o zdolność wpływania działania artystycznego na ich przebieg.

Paweł Polit

John Smith

John Smith jest autorem ponad 40 prac filmowych, wideo i instalacji pokazywanych w kinach, galeriach i telewizji na całym świecie. Ukończył studia filmowe w Royal College of Art w Londynie (1977); współpracował z London Filmmakers’ Co-op (obecnie LUX). Jego prace zdradzają wpływ sztuki konceptualnej; konstruowane w nich narracje eksponują własności języka filmowego. Stosując w dowcipny sposób repertuar środków wizualnych i dźwiękowych, niekiedy również środki werbalne, Smith ujawnia perswazyjną moc ruchomego obrazu. Artysta jest piewcą londyńskiej codzienności; wiele jego prac zakorzenionych jest w otoczeniu Wschodniego Londynu, gdzie...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty