Józef Robakowski

Samochody, samochody!

Udostępnij:
Datowanie: 1984
Technika: film barwny, dźwiękowy
Materiały:wideo
Rozmiar:1'58''
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 20.08.1992
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/10/6
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Wideo wykonano z tego samego okna mieszkania w bloku na łódzkim Manhattanie, które umożliwiło rejestrację „Z mojego okna”. Jest przykładem realizacji idei „kina własnego”, w którym najbliższe otoczenie stawało się przedmiotem obserwacji. Artysta podążając kamerą za obiektami, wypowiada ich nazwy. Praca oddaje dynamikę miejskiej przestrzeni.


Dynamizm, pęd, szybki rytm, masy ludzi i pojazdów stanowiły źródło wielu ciekawych inspiracji i rozwiązań formalnych. Józef Robakowski kilkakrotnie mierzył się z tym tematem w swej twórczości. W wideo "Samochody, samochody!" artysta rejestruje „uliczną rzeczywistość”, w której tytułowe samochody, pędzące w różnych kierunkach, pozostawiają po sobie niemal entuzjastyczne wrażenie ucieczki i wolności. Dynamizm akcji artysta skontrastował ze statycznym punktem widzenia – mimo szybkiego ruchu kamery, w pewnym momencie wkrada się wrażenie monotonii. Chciałoby się podążyć za uciekającymi pojazdami, lecz punkt obserwacyjny pozostaje nieruchomy. Znamienne jest, że autor rejestruje ów entuzjazm z dystansu i z zamknięcia, z odległego okna swojego mieszkania – z którego przez kilkanaście lat prowadził konsekwentną dokumentację zmian społeczno-politycznych, jak np. w pracy Z mojego okna (1978-1999).

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 706).

Józef Robakowski
Józef Robakowski

Józef Robakowski  – mieszka i pracuje w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, zapisów wideo, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Teoretyk i nauczyciel akademicki. Studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 60. był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Oko (1960), ZERO-61 (1961-1969) i Krąg (1965-1967). Inicjator i współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977) oraz Telewizyjnej Grupy Twórczej...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także
Powiązane obiekty