Wojciech Bruszewski

Tekst - Drzwi, z serii: 10 prac

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: film czarno-biały, dźwiękowy
Materiały:film czarno-biały z dźwiękiem (zapis analogowy przeniesiony na cyfrowy)
Rozmiar:2'12''
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 15.12.1981
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/1/2
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Ciągłe uchylanie i zamykanie raz po raz skrzypiących drzwi. To nie jest jedno długie, ponad trzyminutowe ujęcie (choć takim się wydaje), lecz powtarzany motyw, który poza zakłóceniem warstwy wizualnej i akustycznej, skrywa przekaz tekstowy. Ten zakodowany sygnał to „pułapka zastawiana na to, co istnieje”, jak mówił o serii 10 prac artysta – kompozycja wybranych liter alfabetu przyporządkowana kątom otwierania i zamykania drewnianych drzwi. W sposób arbitralny to tekst organizuje strukturę pracy i nadaje jej dyskursywną naturę, „coś tak konkretnego, że swoją fizycznością zagłusza wszelkie domysły na temat znaczeń tekstu” – pisał Bruszewski w 1974 r. Formuła kina strukturalnego, wypracowana przez artystę i innych członków Warsztatu Formy Filmowej (formacji utworzonej w Łódzkiej Szkole Filmowej w 1970 r., m. in. przez Józefa Robakowskiego, Andrzeja Różyckiego, Ryszarda Waśko i Pawła Kwieka) zakładała porzucenie filmowej iluzji i narracyjności na rzecz uczynienia warstwy konceptualno-analitycznej pracy głównym przedmiotem własnych eksperymentów.

Magdalena Ziółkowska (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 420).

Wojciech Bruszewski
Wojciech Bruszewski

Jest jednym z ważniejszych prekursorów sztuki wideo i twórców kina strukturalnego w Polsce. Był współzałożycielem łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej oraz członkiem toruńskiej grupy Zero-61. Poza pracą nad filmami, fotografią i instalacjami był również autorem dwóch powieści: Fotograf oraz Big Dick. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim, a w 1975 roku na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Bruszewski był artystą, który traktował twórczość jako działalność analityczną, dotyczącą specyfiki mediów i ich wpływu na percepcję. Często śledził zależności między...

Inne dzieła tego artysty / artystki