Géza Perneczky

Tajne stowarzyszenie pilnych twórców mail artu; z serii Transcendentalny mail art

Udostępnij:
Datowanie: 1987-1988
Technika: serigrafia
Materiały:papier, farba graficzna, materiały różne
Rozmiar:szerokość: 29 cm, wysokość: 21 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 25.05.1988
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/1426/1-13
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Tajne stowarzyszenie pilnych twórców mail artu to seria trzynastu prac niewielkiego formatu, które Perneczky wysyłał do wybranych osób i instytucji. Zestaw nie był jednak nigdy kompletny – artysta powiadamiał przy tym adresata, ile i jakich elementów brakuje. Ów gest jest kluczowy dla zrozumienia postawy twórczej Perneczky’ego, który traktował mail art, jako zjawisko „transcendentalne”. Prace oparte na pocztowej korespondencji mają bowiem zdolność przenikania państwowych i geograficznych granic, a także – jak chciał artysta – wychodzenia poza własne granice wyznaczone takimi pojęciami jak: całość, jedność, czy niepowtarzalność.

Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 274).

Géza Perneczky

Studiował muzykę i historię sztuki w Budapeszcie. W 1970 r. artysta przeprowadził się do Kolonii, gdzie przystąpił do międzynarodowego ruchu mail artu. Uczestniczył w nim zarówno jako artysta, jak i kolekcjoner. Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 274).

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji