Kazimierz Podsadecki

Moloch filmu z cyklu: Profiles en face

Udostępnij:
Datowanie: 1932 - 2017
Technika: fotokolaż
Materiały: papier, karton, fotografia
Rozmiar:wys. 22,5 cm, szer. 25 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 06.1971
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/376

Opis dzieła

Prezentowana praca jest częścią cyklu fotomontaży wykonanych podczas działania krakowskiego SPAF-u (Studia Polskiej Awangardy Filmowej), którego współzałożycielem i aktywnym członkiem był Podsadecki. Prace te są świadectwem rodzącej się refleksji nad kulturą masową, kształtowaną przez rozwijający się przemysł filmowy. Kompozycje nawiązują tytułami, bądź przedstawieniami, do konkretnych osób lub instytucji, jak choćby Charliego Chaplina, hollywoodzkiego reżysera Ernsta Lubitscha czy samego SPAF-u. Podsadecki obnaża świat filmu z typowego blichtru i niezwykłości. W nowej ówcześnie technice fotomontażu znajduje właściwą formę do gry z konwencją filmową, zabarwioną ironią i humorem. Podsadecki, obok Janusza Maria Brzeskiego, czy Mieczysława Szczuki, był jednym z najważniejszych twórców fotomontażu z okresu międzywojnia w Polsce.

Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 690-691).

Wystawy

Znaki wolności. Znaki zniewolenia. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1914 - 1989 [2018-11-10-2019-03-30]

Kazimierz Podsadecki

Kazimierz Podsadecki należy do przedstawicieli młodszego pokolenia nurtu radykalnej konstruktywistycznej awangardy okresu międzywojennego w Polsce. Studiował na Wydziale Sztuk Zdobniczych Szkoły Przemysłowej w Krakowie. Po początkowej inspiracji futuryzmem zaczął tworzyć prace abstrakcyjne. Wystawiał wraz grupą Praesens. W swojej twórczości często wybiegał poza standardowe zainteresowania plastyki, obecnie zaś znany jest przede wszystkim jako twórca wypowiadający się poprzez fotografię i tworzący projekty graficzne. W latach 20. XX wieku związał się z czasopismem „Zwrotnica”, dla którego projektował m.in. okładki. Od 1928 roku współpracował...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji