Jan Simon

Wschodnia (Destylacja)

Udostępnij:
Datowanie: 2014
Technika: film-audio-wideo
Materiały:płyta DVD
Sposób nabycia:zakup (dofinansowano ze środków MKiDN)
Data nabycia: 18.11.2016
Numer inwentarzowy:MS/SN/V/124
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Wschodnia (Destylacja) jest zapisem performansu Janka Simona, zrealizowanego w czasie trwania wystawy Prolegomena do nauk ekonomicznych prowadzonych od kuchni. Trzydzieści lat Galerii Wschodniej w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2014 roku. Performans miał formę aukcji pozostałości prac innych artystów znalezionych na zapleczu łódzkiej Galerii Wschodniej. Celem akcji było pozyskanie środków na działalność kolektywu twórczego Goldex Poldex. Galeria Wschodnia jest w tej konstelacji traktowana jako pionierska inicjatywa dla samoorganizacji artystów. Artysta posłużył się w nim tradycyjnym mechanizmem rynkowym, obiektami nie są tu jednak obrazy polskich mistrzów realizmu czy abstrakcji (dominujące na naszym rynku wtórnym), ale resztki po awangardowej działalności. Ubogość proponowanych obiektów wywołuje zamierzony efekt komiczny, stając się przy okazji komentarzem do fetyszyzacji resztek, archiwów, śladów po „wielkich” artystach.

Daniel Muzyczuk


Jan Simon
Jan Simon

Studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artysta często sięga po tematykę związaną z alternatywnymi modelami ekonomicznymi oraz postkolonializmem. W pierwszym z tych obszarów należy wyróżnić jego działalność artystyczno-kuratorską w Goldex Poldex, niezależnej spółdzielni powołanej przez Janka Simona, Janka Sowę i Jakuba de Barbaro, która działała w Krakowie w latach 2008–2012. W 2006 roku samodzielnie zorganizował „Rok Polski na Madagaskarze” – przegląd sztuki z krajów sąsiadujących z Polską, który w ironiczny sposób komentował „promocję polskiej sztuki za granicą”. W 2007 roku otrzymał Nagrodę...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także