Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Oscar Reutersvärd

Perspektywa japońska no 292 gca / Perspective japonaise no 292 gca

Udostępnij:
Datowanie: XX w.
Technika: rysunek tuszem
Materiały:akwarela, papier, tusz
Rozmiar:31 x 24,7 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.12.1984
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/1266
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Przestrzeń, ulegająca u Oscara Reutersvärda załamaniom nie dającym się wytłumaczyć za pomocą praw rządzących materią, wydaje się metaforą świata nieprzewidywalnego i nieracjonalnego. Reutersvärd był pionierem figur niemożliwych w sztuce – jego kompozycje przedstawiają perspektywiczne szkice układów brył, które byłyby niemożliwe do zrealizowania w formie trójwymiarowych modeli. Mimo, że figury te wydają się wiarygodne, tkwią w nich błędy, niekonsekwencje, sprzeczności, które sprawiają, że nie mogą one zostać zmaterializowane inaczej niż tylko w formie szkicu. To znaki odsyłające do nieistniejących przestrzennych układów. Jawią się one ludzkiemu oku tylko dlatego, że jest ono wrażliwe na złudzenia, skłonne do ulegania percepcyjnej iluzji.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 395).

Oscar Reutersvärd
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji