Oscar Reutersvärd

Perspective japonaise 442 bgh / Perspektywa japońska 442 bgh

Udostępnij:
Datowanie: XX w.
Technika: rysunek
Materiały:bibuła japońska, tusz
Rozmiar:szerokość: 23,2 cm, wysokość: 31,3 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 29.01.1985
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/1249
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Przestrzeń, ulegająca u Oscara Reutersvärda załamaniom nie dającym się wytłumaczyć za pomocą praw rządzących materią, wydaje się metaforą świata nieprzewidywalnego i nieracjonalnego. Reutersvärd był pionierem figur niemożliwych w sztuce – jego kompozycje przedstawiają perspektywiczne szkice układów brył, które byłyby niemożliwe do zrealizowania w formie trójwymiarowych modeli. Mimo, że figury te wydają się wiarygodne, tkwią w nich błędy, niekonsekwencje, sprzeczności, które sprawiają, że nie mogą one zostać zmaterializowane inaczej niż tylko w formie szkicu. To znaki odsyłające do nieistniejących przestrzennych układów. Jawią się one ludzkiemu oku tylko dlatego, że jest ono wrażliwe na złudzenia, skłonne do ulegania percepcyjnej iluzji.

Anna Nawrot (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 395).

Oscar Reutersvärd
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji