Andrzej Dłużniewski

Szkice do obrazów

Udostępnij:
Datowanie: 1971 - 1972 r.
Technika: rysunek
Materiały:papier, flamaster
Rozmiar:szerokość: 20,9 cm, wysokość: 29,6 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia:
Numer inwentarzowy:MS/SN/RYS/2085
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie
Andrzej Dłużniewski
Andrzej Dłużniewski

Jest postrzegany jest jako jedna z najciekawszych indywidualności polskiej sztuki powojennej. Artysta – aktywny uczestnik ruchu konceptualnego w Polsce w latach 70. – przedkłada intelektualną i filozoficzną zawartość swoich prac nad ich cechy formalne i stylistyczne. Wypracował własną koncepcję sztuki, której istotnym elementem jest użyteczność pojmowana – jak mówi – „w sensie najbardziej szlachetnym, w sensie prowokacji intelektualnej, pewnego impulsu”. Sztuka według niego miała być działalnością intelektualną, która „powołuje pewne środki, pewne sposoby artykulacji – raz dokonuje artykulacji za pomocą słowa, raz za pomocą...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji