Kazimierz Podsadecki

Miss Ameryka, z cyklu: A to projekt mój tygodnika ilustrowanego

Udostępnij:
Datowanie: 1933
Technika: fotokolaż
Materiały: papier, fotografia gazetowa
Rozmiar:wys. 30,5 cm, szer. 28,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1973
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/453

Opis dzieła

Fotomontaże Podsadeckiego z lat 30. XX w. stanowią intrygujący przykład przejścia z awangardowych pozycji w stronę masowego odbiorcy. Artysta, początkowo związany z krakowskim awangardowym pismem Zwrotnica oraz z grupą Praesens (w latach 1926‑1928), w 1928 r. rozpoczął współpracę z koncernem prasy popularnej "Ilustrowany Kurier Codzienny" i zaczął publikować własne fotomontaże w magazynach wydawnictwa. Miss Ameryka to jedna z powstałych w tym czasie prac. Jej schematyczna kompozycja, nawiązująca do konstruktywistycznej stylistyki, stanowi ramę dla fantastycznej anegdoty. Snute przez Podsadeckiego opowieści o miastach przyszłości w istocie pełne są zapożyczeń z kultury masowej zachodu, „egzotycznych” motywów, czy nawet klisz. To kalejdoskopowe obrazy, w których, w gąszczu popularnych motywów, rozpoznać można zarówno fascynację językiem awangardy, jak i ikonosferą współczesnych metropolii. Podsadecki „cytuje” jednak nie tyle wielkomiejskie życie, co jego popularny wizerunek, kondensuje go i nadaje mu karykaturalnych cech.

Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 530).

Kazimierz Podsadecki

Kazimierz Podsadecki należy do przedstawicieli młodszego pokolenia nurtu radykalnej konstruktywistycznej awangardy okresu międzywojennego w Polsce. Studiował na Wydziale Sztuk Zdobniczych Szkoły Przemysłowej w Krakowie. Po początkowej inspiracji futuryzmem zaczął tworzyć prace abstrakcyjne. Wystawiał wraz grupą Praesens. W swojej twórczości często wybiegał poza standardowe zainteresowania plastyki, obecnie zaś znany jest przede wszystkim jako twórca wypowiadający się poprzez fotografię i tworzący projekty graficzne. W latach 20. XX wieku związał się z czasopismem „Zwrotnica”, dla którego projektował m.in. okładki. Od 1928 roku współpracował...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także