Alina Szapocznikow

Piękna kobieta

Udostępnij:
Datowanie: 1956
Technika: rzeźba
Materiały:terakota
Rozmiar:szerokość: 31 cm, wysokość: 52 cm, głębokość: 37 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 07.07.1976
Numer inwentarzowy:MS/SN/R/212
Dzieło dostępne na ekspozycji:nie

Opis dzieła

Alina Szapocznikow studiowała w drugiej połowie lat 40. XX w. w Pradze i w Paryżu. Po powrocie do Polski w 1951 r. rzeźbiarka zaangażowała się w zadekretowany dwa lata wcześniej realizm socjalistyczny. Wykonała wówczas Pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, ukazujący żołnierzy dwóch narodów w braterskim uścisku, jednak dość szybko rozczarowała się socrealizmem. Piękna kobieta bardzo dobrze wpisuje się w następny okres jej twórczości, kiedy na fali Odwilży czyli odgórnej liberalizacji kultury i sztuki, władza zwiększyła zakres swobody zarówno, co do treści, jak i formy prac plastycznych. Dlatego w rzeźbie Szapocznikow z propagandy politycznej akcent pada na afirmację młodzieńczej witalności w codziennym życiu. Popiersie kobiety, unoszącej ręce w geście związywania włosów, staje się polem poszukiwań formalnych. Zamiast akademickiej poprawności cechuje je bardzo sumaryczna figuracja. Jest ona uchwytna zwłaszcza w sprowadzeniu głowy i piersi kobiety do trzech kul oraz w wydatnym wydłużeniu jej szyi.

Piotr Słodkowski (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 540).

Alina Szapocznikow
Alina Szapocznikow

W 1963 roku artystka zamieszkała w Paryżu. Zaowocowało to użyciem nowych, niedostępnych w Polsce tworzyw sztucznych, z których powstały najważniejsze i najbardziej znane cykle jej prac: odlewy fragmentów własnego ciała (Usta, Brzuchy, Piersi) i ciała syna (Zielnik). Chora na raka, ukazała swoje doświadczenie śmiertelnej choroby i spowodowanego nią cierpienia w dramatycznych w wyrazie Nowotworach. Osobista perspektywa ujmowania cielesności łączy jej twórczość z przekształcającymi kobiece doświadczenie w materiał dla sztuki poszukiwaniami innych artystek, jak Anette Messager, Ewa Partum czy Natalia LL. Anna Saciuk-Gąsowska (Cytat za: Abecadło,...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Zobacz także